Takmer 90 % ľudských génov sa spomína v štúdiách rakoviny a to je problém

Obrázok buniek rakoviny prsníka. (Sebastian Condrea/Moment/Getty Images)

Podrobná analýza vedeckého výskumu odhalila, že takmer 9 z 10 ľudských génov bolo spomenutých aspoň v jednej štúdii súvisiacej s rakovinou – a tie, ktoré nie, pravdepodobne budú v nasledujúcich rokoch.

To sťažuje odborníkom hľadanie terapeutických cieľov: Výskum takmer akéhokoľvek ľudského génu a jeho vzťahu k nemu rakovina môže byť odôvodnené na základe predchádzajúcich štúdií, ktoré môžu spomaliť hľadanie skutočných genetických príčin ochorenia, ako aj genetických príčin súvisiacich s inými zdravotnými problémami.

Zistenia sú založené na výsledkoch vrátených spoločnosťou PubMed vyhľadávač, ktorý pokrýva desiatky miliónov článkov o biologických vedách a biomedicínskych témach, pričom niektoré z nich siahajú až do 50. rokov minulého storočia.„Rakovina je najčastejšie skúmanou témou v biologických a biomedicínskych vedách,“ píše mikrobiológ João Pedro de Magalhães , z University of Liverpool vo Veľkej Británii, ktorý výskum realizoval.

'Avšak obrovské množstvo zhromaždených údajov o rakovine znamená, že existuje oveľa viac informácií o génoch spojených s rakovinou ako o akejkoľvek inej chorobe alebo procese.'

V súčasnosti sa o rakovine zmieňujú asi 4 milióny z viac ako 30 miliónov publikácií v databáze PubMed. Porovnajte to s približne 350 000, ktoré spomínajú ťahy, a získate predstavu o obrovskom objeme výskumu na túto tému.

Aj keď je toto obrovské množstvo výskumu rakoviny samozrejme užitočné pri práci na liečbe, vyliečení a lepšom pochopení choroby, môže to sťažiť rozsiahlu, systematickú analýzu, pokiaľ ide o genetické väzby.

Inými slovami, jasný obraz o tom, ktoré gény spôsobujú rakovinu, sa môže stratiť v mori génov, ktoré sú s chorobou spojené iba inými spôsobmi.

Tieto články nemusia nevyhnutne poukazovať na príčinnú súvislosť medzi konkrétnymi génmi a rakovinou, ale znamenajú, že väčšina ľudských génov bola študovaná v kontexte rakoviny. To môže viesť k skresleniu, keď sa výskumníci rozhodnú, čo ďalej študovať.

'Štúdium takmer akéhokoľvek ľudského génu môže byť odôvodnené na základe existujúcej literatúry jeho potenciálnym významom pre rakovinu,' píše Magalhães .

„Pochopenie dôvodov zaujatosti v rozsiahlych analýzach a ich náprava je čoraz dôležitejšia pre zvýšenie hodnoty náhľadov a predpovedí.“

Teraz sa predpokladá, že rakovina postihne zhruba jeden z dvoch z nás počas nášho života nie sú žiadne známky toho, že by sa výskum choroby spomalil – a skutočne predchádzajúce štúdie zaznamenali, ako rast objemu výskumu rakoviny v súčasnosti prekonáva všetko ostatné.

Koniec koncov, rakovina je relatívne „ľahká“ na štúdium, vzhľadom na množstvo údajov a laboratórnych zdrojov, ako sú zavedené bunkové línie, ktoré sú k dispozícii. Je to tiež téma, ktorá priťahuje veľa finančných prostriedkov, hoci tieto finančné prostriedky nie sú v žiadnom prípade rozdelené rovnomerne medzi všetky typy rakoviny.

Podľa de Magalhãesa, ak ľudský gén ešte nie je spojený s rakovinou, je to pravdepodobne preto, že nebol dostatočne preskúmaný – je len otázkou času, kedy sa zaradí do zoznamu.

O tom, že študuje, niet pochýbprepojenie génov a rakovinysú životne dôležité v boji proti tejto chorobe, ale táto najnovšia správa varuje, že výskumníci by si mali byť vedomí potenciálnych predsudkov, pokiaľ ide o prepojenie každej časti našej genetickej výbavy s rakovinou.

'Vo vedeckom svete, kde všetko a každý gén môže súvisieť s rakovinou, je výzvou určiť, ktoré sú kľúčové hnacie sily rakoviny a ktoré sú sľubnejšie terapeutické ciele,' závery Magalhãesa .

Výskum bol publikovaný v r Trendy v genetike .

O Nás

Publikácia Nezávislých, Osvedčených Skutočností O Správach O Zdraví, Priestore, Prírode, Technológii A Životnom Prostredí.