Mikroskopické nanotechnologické farebné sklíčka by mohli zmeniť spôsob, akým identifikujeme chorobu

Používa sa NanoMslide. (Univerzita La Trobe)

Volá sa NanoMslide: Päť rokov vo vývoji je schopný pracovať v tandeme s konvenčným mikroskopom, aby rakovina bunky v odlišných farbách, čo odborníkom umožňuje oveľa ľahšie rozpoznať príznaky choroby.

Nová technológia je založená na fyzike plazmónov – oscilácií v nabitých časticiach, ako sú elektróny. Tenké vrstvy striebra poskytujú celé polia voľne sa pohybujúcich elektrónov, ktoré sa pri stimulácii svetlom zoradia špecifickým spôsobom.

Zapichnutie malých pórov s nanorozmermi do striebra manipuluje so štruktúrou svetla, takže pri prechode cez tkanivo sa vyberú určité farby, čím sa vytvorí spektrum, ktoré závisí od jemných rozdielov v štruktúre vzorky a – čo je dôležité – od jej vlastných elektrónových konfigurácií.Mikroskopické sklíčko sa efektívne stáva senzorom, ktorý odhaľuje zloženie buniek na ňom umiestnených prostredníctvom farebne kódovanej svetelnej show. Sľubuje, že umožní diagnostiku chorôb, ktorá sa vykoná skôr a rýchlejšie ako predtým, bez prácneho nanášania škvŕn, pri ktorých hrozí poškodenie vzoriek.

Rakovinové bunky zvýraznené pod mikroskopom. (Univerzita La Trobe)

'Keď som sa prvýkrát pozrel na tkanivo pod mikroskopom na NanoMslide, bol som neuveriteľne vzrušený,' hovorí biochemička Belinda Parker z univerzity La Trobe v Austrálii.

„Prvýkrát som videl, ako sa na mňa rakovinové bunky vynárajú. Mali inú farbu ako okolité tkanivo a bolo veľmi ľahké ich rozlíšiť od okolitých buniek.“

Parker a jej kolegovia popisujú rozdiel ako prechod od čiernobielej televízie k farebnej – teda celkom skok. S existujúcimi technikami môže byť pokus o identifikáciu rakovinových buniek pod mikroskopom trochu ako hľadanie ihly v kope sena.

Tím použil na výrobu svojich diapozitívov rôzne pokročilé výrobné techniky, z ktorých niektoré boli práve vyvinuté. Keď sa technológia rozšíri, mala by sa ukázať ako užitočná v rôznych lekárskych a nemedicínskych prostrediach.

Tieto nanotechnologické sklíčka vyžadujú oveľa kratší čas na prípravu ako existujúce techniky a výsledky možno získať už za 10 minút. V časovo kritických situáciách – napríklad pri rozhodovaní o tom, ktoré časti nádoru sa majú odstrániť počas operácie – je to nesmierne prospešné.

'Súčasné prístupy k zobrazovaniu tkanív sa často spoliehajú na farbenie alebo označovanie buniek, aby boli viditeľné pod mikroskopom,' hovorí fyzik a chemik Brian Abbey , tiež z univerzity La Trobe.

'Dokonca aj pri farbení alebo označovaní môže byť pre patológov náročné odhaliť rakovinové bunky s rizikom, že niektoré vzorky budú nesprávne diagnostikované, najmä vo veľmi skorých štádiách ochorenia.'

Nakoľko je NanoMslide efektívna, výskumníci si stále nie sú presne istí, čo odlišuje rôzne farby: Mohli by to byť proteíny v bunkách, naznačujú, alebo niečo, čo má spoločné s bunkovými kostrami, alebo ako sú bunky organizované.

Štúdia už bola dokončená, ktorá ukazuje, ako nanotechnológia zlepšuje proces výberu skorého štádia rakoviny prsníka z benígnych lézií, a to pomocou ľudského tkaniva aj myšacieho modelu: vizuálne rakovinové bunky vykazovali „dobrú diferenciáciu“ od iných buniek. správa.

Tím je teraz presvedčený, že NanoMslide môže byť prispôsobený na hľadanie rôznych typov rakoviny a dokonca aj rôznych chorôb. Jeho tvorcovia v súčasnosti pracujú na tom, aby túto technológiu dostali do podoby, ktorá sa dá komerčne využiť.

„Našou víziou je rozšíriť našu technológiu na pomoc pri diagnostike celého radu iných druhov rakoviny analýzou všetkých druhov tkanivových rezov, ako aj využitím v biológii rastlín a poľnohospodárstve,“ hovorí Abbey .

Výskum bol publikovaný v r Príroda .

O Nás

Publikácia Nezávislých, Osvedčených Skutočností O Správach O Zdraví, Priestore, Prírode, Technológii A Životnom Prostredí.